بر باد رفته مارگارت میچل

بر باد رفته مارگارت میچل  قبل از معرفی رمان بر باد رفته مارگارت میچل بهتره که بدانید : مارگارت میچل…

رایگان!

رمان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته

خلاصه داستان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته نام دیگر این کتاب : عشق هرگز نمی میرد رمان بلندیهای بادگیر اثر…

رایگان!

کتاب رو در رو با اینگمار برگمان

کتاب رو در رو با اینگمار برگمان  کتاب رو در رو با اینگمار برگمان” با عنوان فرعی “برای من، فیلم…

رایگان!

رمان

رمان یک نوع داستان بلند یعنی تعداد کلمات زیادی دارد و به زبان نثر نوشته می شود.در واقع یکی از مهمترین نوع ادبی مدرن محسوب می شود. و در کل رمان محصول تخیل و تجربه نویسنده آن بوده و به دو قسمت رمان کوتاه و رمان بلند تقیم می شود.

واژه ژانر و اهمیت آن در رمان

انتخاب ژانر اصلی ترین قسمت رماننویسی هست . زیرا اگر ژانر بدرستی انتخاب نشود فرآیند نوشتن داستان در مسیر صاف و مستقیم نخواهد بود و خواه ناخواه از مسیر اصلی اش منحرف می شود. انتخاب ژانر و پروسه نوشتن داستان بلند فرآیند خاص خود را دارد.

انواع ژانر رمان

  • رمانهای ترسناک
  • رمانهای جنایی و کارگاهی
  • رمانهای عاشقانه
  • رمانهای علمی -تخیلی
  • رمانهای ماجراجویی
  • و…